Micro Finance

Ito ay programang pangkabuhayan na nagbibigay ng puhunan, nagtuturo ng kahalagahan ng pagiimpok, "skills-based" na pagsasanay at epektibong pamamahala ng negosyo sa mga miyembro nito.

Nagbibigay ng panimulang puhunan sa mahigit na 10,000 maliliit na negosyanteng kasapi sa programa mula sa quezon city, marikina city at rizel province

may kabuuang 12,539 na benepisyaryo sa nakaraang 2012.

naglulunsad ng ibat-ibang libreng pagsasanay na pangkabuhayan.

kaagapay ng mga miyembro sa pagpapalago ng negosyo tulad ng pagtuturo ng epektibong pamamahala at stratehiya ng promosyon.