Community-based Livelihood

Inilunsad and Community-based Livelihood Program na ito noong enero 2012 sa lungsod ng valenzuela na ang layunin ay makapagbigay ng libreng pagtuturo at Hands-on Training sa 200 na benepisyaryo kada sesyon mula sa iba't ibang komunidad ng lungsod.

Nagdala ng Mobile Computer Laboratory na may 40 Computer Units sa mahigit na 25 na komunidad sa lungsod ng alenzuela upang makapagsanay ng Basic Computer Skills.

Bukod sa Basic Computer Skills, naakapagbigay ng pagsasanay sa Hairdressing and Silkscreen Printing sa mahigit na 25 na komunidad at 5,000 Benepisyaryo ng lungsod.

Sa pagtatapos ng Pagsasanay, sila ay makakatanggap ng Certificate mula sa Valenzuela City Polytechnic College (VALPOLY) na katuwang ng TESDA sa Lungsod.