TB Care

Eto ay isang Community Based Program na ang layunin ay makapagbigay ng tama at wastong kaalaman sa pagiwas at pag-agap sa sakit na tuberkulosis sa pamamagitan ng pag-iikot sa komunidad sa mga probisya ng Nueva Ecija, Bataan at Bulacan partkular sa San Ildefonso, Pulilan, Hagonoy, Paombong, Angat, Pandi, Guiguinto at malolos.